Jak działamy

 1. Analiza sprawy.
  Po otrzymaniu dokumentów i informacji od klienta, weryfikujemy stan sprawy oraz możliwość dochodzenia roszczeń i ich wysokość. Analiza sprawy przez współpracującego z nami radcę prawnego jest nieodpłatna.
 2. Nawiązanie współpracy
  Po przeanalizowaniu sprawy, przedstawiamy klientowi możliwe strategie procesowe oraz warunki finansowe nawiązania współpracy i zawieramy umowę z klientem.
 3. Dochodzenie należności.
  Podejmujemy działania przedsądowe w szczególności w postaci zgłoszenia roszczeń i wezwania do zapłaty oraz przeprowadzamy negocjacje w zakresie możliwości polubownego zakończenia sprawy na tym etapie.
 4. Postępowanie sądowe.
  Wszczynamy w imieniu klienta postępowanie sądowe bądź postępowanie przed innymi odpowiednimi organami.
 5. Egzekwujemy należności.
  Czuwamy nad wykonaniem korzystnego dla naszego klienta wyroku aż do całkowitej wypłaty zasądzonych kwot, a w razie potrzeby wszczynamy w imieniu klienta postępowanie egzekucyjne.

Kancelaria IURISO

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w dwóch obszarach. Jesdnym z głównych obszarów działania naszej jest kancelarii jest pomoc osóbom mającym problemy ze spłatą kredytów we frankach szwajcarskich, a nasze czynności obejmują zarówno postępowanie polubowne, jak i sądowe. Oprócz pomocy frankowiczom zajmujemy się także odszkodowaniami oraz nakazami płatniczymi. Siedziba kancelarii mieści się w Tarnowie, jednak dzięki współpracy z radcami prawnymi i adwokatami z różnych miast, zapewniamy pomoc prawną na terenie całej Polski.

ul. Konarskiego 25
33-100 Tarnów

NIP: 9930665537
REGON 369069709
KRS 0000727066
tel. 600-620-122
lp.osirui@airalecnak