Pomoc frankowiczom

Jeśli zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich i potrzebujesz pomocy w dochodzeniu swoich praw przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany przez bank w związku z umową kredytu w CHF, nie czekaj dłużej i skorzystaj z usług Kancelarii Iuriso.


Czym jest kredyt frankowy?

Przez pojęcie kredytu frankowego powszechnie rozumie się kredyt udzielony przez bank i spłacany przez kredytobiorcę w walucie franka szwajcarskiego CHF. W rzeczywistości jednak, kredyty co do których pojawiło się wiele wątpliwości prawnych, to kredyty waloryzowane do waluty CHF, a nie kredyty walutowe. Wadliwe umowy zawierane z kredytobiorcami w Polsce dzielimy na:

  • kredyty denominowane, których wartość w umowie wyrażona jest w walucie obcej, a uruchamiana w walucie polskiej zazwyczaj wg kursu waluty z tabeli banku i dopiero w chwili wypłaty kredytobiorca dowiaduje się, jaką kwotę w PLN otrzyma. Wysokość rat jest natomiast ustalana w walucie obcej, a ich spłata następuje w PLN, po przeliczeniu po kursie wymiany walut na dzień spłaty lub bezpośrednio w walucie obcej;
  • kredyty indeksowane, których wartość w umowie jest wyrażona w walucie polskiej, a następnie przeliczana po kursie kupna waluty obcej i od tej chwili dług kredytobiorcy jest wyrażany w walucie obcej. Wysokość raty kredytu jest natomiast wyliczana we franku szwajcarskim, a na dzień zapłaty raty następuje jej przeliczenie na PLN zgodnie z kursem sprzedaży tabeli kursowej banku.

W wielu przypadkach umowy kredytu denominowanego i indeksowanego obarczone są wadami prawnymi, które zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych mogą powodować nawet nieważność takich umów. Problem ten dotyczy wielu banków działających w Polsce i oferujących w przeszłości tzw. kredyty frankowe.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
W ramach naszej działalności oferujemy:

  • analizę umów o kredyt we frankach szwajcarskich pod kątem nieważności umowy i zawarcia w umowach niedozwolonych klauzul umownych (abuzywności postanowień),
  • reprezentowanie klientów w sprawach przeciwko bankom dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich – zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych,
  • prowadzenie w imieniu klientów negocjacji z bankami w zakresie rozwiązywania problemów na gruncie zawartych umów o kredyt we frankach szwajcarskich na wszystkich etapach postępowania

Dzięki naszemu dotychczasowemu doświadczeniu w sprawach kredytów frankowych oraz elastycznemu sposobowi ustalania wynagrodzenia stosownie do potrzeb Klientów, zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na atrakcyjnych warunkach.

Kancelaria IURISO

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w dwóch obszarach. Jesdnym z głównych obszarów działania naszej jest kancelarii jest pomoc osóbom mającym problemy ze spłatą kredytów we frankach szwajcarskich, a nasze czynności obejmują zarówno postępowanie polubowne, jak i sądowe. Oprócz pomocy frankowiczom zajmujemy się także odszkodowaniami oraz nakazami płatniczymi. Siedziba kancelarii mieści się w Tarnowie, jednak dzięki współpracy z radcami prawnymi i adwokatami z różnych miast, zapewniamy pomoc prawną na terenie całej Polski.

ul. Konarskiego 25
33-100 Tarnów

NIP: 9930665537
REGON 369069709
KRS 0000727066
tel. 600-620-122
lp.osirui@airalecnak